Z naší historie

Fotografie cvičícího sboru žen z roku 1904

Malá fotografická exkurze do naší sokolské historie. Jedna z nejstarších fotografií archivu našeho Sokola Zbraslav - cvičící sbor žen a dívek naší jednoty z roku 1904. Jména dívek na snímku nedokážeme zatím většinou přiřadit, ale v první řadě je sedící třetí zleva Marie Sobotková - první náčelnice Sokola Zbraslav, vedle ní uprostřed je náčelník František Kabeláč starší, po jeho levé ruce sedí pravděpodobně Bedřiška Kabeláčová, která se stala náčelnicí v roce 1906 a vedle ní, druhá zprava, je...
Celý článek

JUDr. Antonín Hřebík (1902 - 1984)

Narodil se 24. února 1902 v Řevnicích zámečníku Františku Hřebíkovi a  Boženě roz. Strakové. Po absolvování gymnázia na Smíchově pokračoval ve studiích na Karlově univerzitě, kde promoval roku 1929 na doktora práv. Rodiče ho od mala vedli k Sokolu, už v šestnácti letech se stal vzdělavatelem řevnické jednoty. Sokolem zůstal i po přesídlení na Zbraslav, kde si roku 1933 otevřel advokátní kancelář. Na konci 30.let je místostarostou zbraslavské jednoty a roku 1940, už za německé okupace,...
Celý článek

Výročí 90 let otevření sokolovny

   Před 90 lety, 1. června 1930 se konala na Zbraslavi velká slavnost - otevření nové sokolovny. Byl to výsledek snahy několika generací místních sokolů o vlastní reprezentativní sídlo a tělocvičnu. Už roku 1893 vzniklo v naší jednotě tzv. Družstvo pro postavení tělocvičny, které se staralo o sbírání financí z pořádaných kulturních a sportovních akcí pro nákup pozemku a budoucí stavbu, ale teprve roku 1919 získal Sokol darem od Cyrila Bartoně–Dobenína pozemek pro letní cvičiště. O pět...
Celý článek

Zbraslavský Sokol a historie Mánesova praporu

    Sdružením a usnesením zbraslavských občanů byla na jaře r. 1848 ve městě Zbraslavi, podobně jako v dalších českých městech, zřízena národní garda, v jejímž čele stál majitel cukrovaru Antonín Richter. Zbraslavské paní uspořádaly sbírku na gardový prapor, která vynesla značnou sumu 500 zlatých. Proto si garda mohla dovolit prapor nechat vymalovat u mistra Josefa Mánesa za celkovou částku 750 zlatých ve stříbře - dalších 34 zlatých zaplatila za stuhy a střapce. Nový prapor...
Celý článek

Historie Sokola Zbraslav - k výročí 130 let od založení jednoty

(článek vyšel na pokračování ve Zbraslavských novinách 10-12/2017)     Víte, že Sokol Zbraslav má v rodném listě stejný rok narození jako Eiffelova věž v Paříži nebo třeba malíři Josef Lada a Josef Čapek? Že v srpnu roku 1887, kdy prvních dvacet zbraslavských sokolů začalo se cvičením, mělo pražské Národní divadlo za sebou teprve čtvrtý rok po ničivém požáru nové budovy? A - kacířsky řečeno – víte, že je Sokol Zbraslav o několik let starší než věční fotbaloví rivalové Slavie...
Celý článek

Krátký film z otevření sokolovny v Radotíně v roce 1932

Pro zájemce o historii nejen naší jednoty, ale také přilehlých obcí, přikládám odkaz na dokumentární pořad České televize - Hledání ztraceného času. V devátém díle tématické Sokolské kroniky je také krátký film ze slavnostního otevření sokolovny v Radotíně 31. července 1932. Odkaz na pořad stránky ČT je zde. Samotný film z Radotína se v pořadu objevuje v čase 15:45 a trvá zhruba 40 vteřin.
Celý článek

Petice obyvatel Zbraslavi za zvýšení významu tělesné výchovy na c.k. obecních školách

Špatná fyzická zdatnost a neobratnost velké části našich školáků, kterou bohužel můžeme v posledních letech pozorovat i při sokolských cvičeních, není problémem jen posledních let nebo desetiletí a dnešního vysedávání dětí před počítačem. V archivu naší jednoty je uchován například originál petice z března roku 1899, který dokazuje, že malý důraz na tělesnou výchovu na školách je problémem odedávna nebo alespoň od vzniku školské soustavy. Sněmu království českého petici poslala skupina...
Celý článek

Odhalení pamětni desky dru. Miroslavu Tyršovi ve Zbraslavi

Hned v druhém roce existence naší jednoty se na Zbraslavi uskutečnila sokolská akce, která svým kulturním významem přesáhla hranice města. K uctění památky zakladatele Sokola, doktora Tyrše, se Sokol rozhodl (a získal pro to od c.k. úřadů povolení) umístit na dům, ve kterém doktor Tyrš trávil na Zbraslavi několik roků letní dovolenou, pamětní desku. 28. června roku 1888 vyšlo v Národních listech toto oznámení: "Ze župy středočeské. Slavnost odhaleni desky pamětní, kterou Sokolstvo...
Celý článek

Slavnost založení tělocvičné jednoty Sokol Zbraslav

Dva dny po první valné hromadě nové sokolské jednoty uspořádali členové oficiální oslavu jejího založení, díky které se měly také sesbírat první příspěvky na vybavení a nářadí pro cvičení. Třináctého srpna 1887 vyšlo v Národních listech stručné oznámení s programem celé akce:     "Tělocvičná jednota „Sokol" ve Zbraslavi uspořádá na oslavu založení jednoty ve dnech 13. a 14. srpna t.r. velkou sokolskou slavnost s pořadem následujícím: V sobotu dne 13. srpna večer: Průvod...
Celý článek

Jak došlo k založení zbraslavské jednoty Sokola

Počátek zbraslavského Sokola se vztahuje k pobytu doktora Miroslava Tyrše na Zbraslavi v létě roku 1879 a jeho několika dalíšmi návštěvami mezi lety 1881 až 1884, kdy tragicky zahynul v Tyrolsku. Pobyt zakladatele Sokola vždy vzbudil zájem místních obyvatel do té míry, že došlo na úvahy přeměnit tehdy nově vzniklý místní Sbor dobrovolných hasičů na hasičskou a tělocvičnou jednotu. K realizaci za Tyršova života nedošlo, myšlenka ale úplně nezapadla a když v roce 1887 došlo ze strany...
Celý článek

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu