Jak došlo k založení zbraslavské jednoty Sokola

Počátek zbraslavského Sokola se vztahuje k pobytu doktora Miroslava Tyrše na Zbraslavi v létě roku 1879 a jeho několika dalíšmi návštěvami mezi lety 1881 až 1884, kdy tragicky zahynul v Tyrolsku. Pobyt zakladatele Sokola vždy vzbudil zájem místních obyvatel do té míry, že došlo na úvahy přeměnit tehdy nově vzniklý místní Sbor dobrovolných hasičů na hasičskou a tělocvičnou jednotu. K realizaci za Tyršova života nedošlo, myšlenka ale úplně nezapadla a když v roce 1887 došlo ze strany rakouskouherských úřadů k zákazu chystaného všesokolského sletu, sešel se začátkem července toho roku v zahradní Vlčkově restauraci na Závisti kroužek zbraslavských divadelních ochotníků. Ti se rozhodli založit tělovýchovnou jednotu Sokol na Zbraslavi. Hlavní zásluhu přitom měli Vojtěch Schmatt, František Eck, Josef Lepšík, Jan Táborský, Eduard Klán a Josef Vlček.

Oběžník, který vyzýval zbraslavské muže a mládež ke vstupu do jednoty, vytvořil František Eck - budoucí první jednatel nové jednoty. Jeho provolání " Kdo Čech, ten Sokol " přivedlo na první oficiální schůzi konanou 8. července 1887 v sále Velké hospody na nábřeží celkem 26 členů. Po projevu Vojtěcha Schmatta bylo zvolené prozatimní vedení a zadané stanovy jednoty. Během července a začátkem srpna se konalo v rychlém sledu celkem osm schůzí, během kterých se podařilo zajistit základní cvičební nářadí i kroje pro členy. Vše vyvrcholilo 11.srpna 1887 první valnou hromadou naší jednoty, během které bylo zvoleno první oficiální vedení v následující podobě:

  • starosta jednoty - Antonín Bauer
  • náměstek starosty - MUDr. Julián Zdeborský
  • náčelník - Vojtěch Schmatt
  • jednatel - František Eck

Zakládající členové Sokola Zbraslav - rok 1887

Zakládající členové Sokola Zbraslav roku 1887 (zdroj: Archiv Sokola Zbraslavského)

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu