Platby příspěvků pro členy Sokola Zbraslav od 1.1.2023

Platby příspěvků pro NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY:

Každý člen oddílu Sokola Zbraslav hradí následující příspěvky:

  • Členský spolkový příspěvek (odevzdáváme České obci sokolské) na celý kalendářní rok a
  • Členský oddílový příspěvek placený pololetně

Platby oddílových i spolkových poplatků probíhají jednou platbou najednou, a to VŽDY POUZE PŘEVODEM NA ÚČET.

  • Číslo účtu Sokola Zbraslav pro tyto platby: 2201508563 / 2010
  • Jako variabilní symbol vyplňte, prosím, vždy VS oddílu/kurzu podle tabulky níže
  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena/účastníka, za kterého se provádí úhrada
  • Celková částka úhrady je součet za oddílový i členský poplatek - platí se dohromady.
 

Členské spolkové příspěvky 

SKUPINA PŘÍSPĚVEK
Děti a mládež 0 - 18,99 let 300 Kč za kalendářní rok
Senioři nad 65 let 300 Kč za kalendářní rok
Dospělí 19 - 64,99 let 600 Kč za kalendářní rok
Kdy platit členský spolkový příspěvek ČOS a kdy ne? 
 
  • Spolkový příspěvek ČOS vybíráme od členů za kalendářní rok. Pokud jej člen zaplatil v lednu, v září ho již znovu neplatí. 
  • Pokud člen vstupuje v září do Sokola nově nebo po delší pauze, zaplatí celý spolkový příspěvek v září. 
  • Každý člen hradí pouze 1 spolkový příspěvek ČOS - bez ohledu na počet oddílů, které navštěvuje.
  • U oddílu „Cvičení pro rodiče a děti“ platí spolkový příspěvek dítě i rodič, tedy 900 Kč/kalendářní rok.

Členské oddílové příspěvky od 1.1.2023

Úhrada oddílových příspěvků probíhá vždy do 31.1 nebo do 30.9.

ODDÍLY VARIABILNÍ SYMBOL ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK 
ZA POLOLETÍ
Rodiče a děti 1-5 let 1 800 Kč
Všestrannost děti   5-12 let 2 800 Kč
Míčové hry pro děti od 10 let 3 800 Kč
Rekeační volejbal dospělí 4 1000 Kč
Rekreační badminton dospělí 5 1000 Kč
Zdravotní cvičení žen 7 1000 Kč
Rekreační basketbal dospělí 8 1000 Kč
Rekreační florbal dospělí 9 1000 Kč
Lakros - dospělí (+ náklady na ligu) 10 2500 Kč
Lakros - děti a mládež (+ náklady na ligu) 10 2000 Kč
Lakros - sportovní přípravka 4-6 let 10 1000 Kč
Taneční přípravka 4-6 let 11 1500 Kč
Sólo Ladies Latino - dospělí začátečníci 12 1700 Kč
KAT Zbraslav - volný trénink klub/hosté 13 1500 / 2000 Kč
KAT Zbraslav dospělí - semináře 1x/2x týdně 14 2000 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti pokročilé - 1x/2x týdně 14 1800 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti začátečníci - 1x/2x týdně 15 1500 / 2500 Kč
KAT Zbraslav mír. pokročilé páry i holky 1x/2x 16 1800 / 2700 Kč
Moderní gymnastika - 1x / 2x týdně 17 1800 / 2300 Kč
Taichi – začátečníci (1x týdně 1h/1x týdně 2h) 18 1700 / 2100 Kč
Taichi - soutěžní skupina (2x týdně 1+2h) 19 2500 Kč
Stolní tenis - 1x/2x týdně 21 1000 Kč / 1500 Kč
Rozmarýnek a činovníci Sokola 30 jen spolkový př. 600 Kč

 


 

 

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu