Platby příspěvků pro členy Sokola Zbraslav

Platby příspěvků pro NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY:

Každý člen oddílu Sokola Zbraslav hradí následující příspěvky:

  • Členský příspěvek ČOS (České obce sokolské) na celý kalendářní rok a
  • Oddílový příspěvek placený pololetně

Platby oddílových i členských poplatků probíhají jednou platbou najednou, a to VŽDY POUZE PŘEVODEM NA ÚČET.

  • Číslo účtu Sokola Zbraslav pro tyto platby: 2201508563 / 2010
  • Jako variabilní symbol vyplňte, prosím, vždy VS oddílu/kurzu podle tabulky níže
  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena/účastníka, za kterého se provádí úhrada
  • Celková částka úhrady je součet za oddílový i členský poplatek - platí se dohromady.
 

Členské příspěvky České obce sokolské (ČOS)

SKUPINA PŘÍSPĚVEK
Děti a mládež 0 - 18,99 let 200 Kč za kalendářní rok
Senioři nad 65 let 200 Kč za kalendářní rok
Dospělí 19 - 64,99 let 500 Kč za kalendářní rok
Kdy platit členský příspěvek ČOS a kdy ne? 
 
  • Členský příspěvek ČOS vybíráme od členů za kalendářní rok. Pokud jej člen zaplatil v lednu, v září ho již znovu neplatí. 
  • Pokud člen vstupuje v září do Sokola nově nebo po delší pauze, zaplatí celý členský příspěvek v září. 
  • Každý člen hradí pouze 1 členský příspěvek ČOS - bez ohledu na počet oddílů, které navštěvuje.
  • U oddílu „Cvičení pro rodiče a děti“ platí členský příspěvek dítě i rodič, tedy 700 Kč/kalendářní rok.

Oddílové příspěvky od sezóny 2021/2022

Úhrada oddílových příspěvků probíhá dopředu vždy v září a v lednu.

ODDÍLY VARIABILNÍ SYMBOL ÚHRADA POLOLETNĚ
Rodiče a děti 1-5 let 1 600 Kč
Všestrannost děti   5-12 let 2 600 Kč
Míčové hry pro děti od 10 let 3 600 Kč
Rekeační volejbal dospělí 4 600 Kč
Rekreační badminton dospělí 5 600 Kč
Míčové hry dospělí 6 600 Kč
Zdravotní cvičení žen 7 600 Kč
Rekreační basketbal dospělí 8 600 Kč
Rekreační florbal dospělí 9 600 Kč
Lakros - kategorie U9 10 1500 Kč
Lakros - kategorie U11, U13, U15/17 10 1800 Kč
Sportovky pro nejmenší 10 300 Kč
(květen + červen)
Taneční přípravka 4-6 let 11 1300 Kč
Sólo Ladies Latino - dospělí začátečníci 12 1700 Kč
KAT Zbraslav - volný trénink 13 1300 Kč
KAT Zbraslav dospělí - semináře 1x týdně 14 1800 Kč
KAT Zbraslav mládež a dospělí - semináře 2x týdně 14 2100 Kč
KAT Zbraslav děti pokročilí - semináře 1x/2x týdně 14 1800 / 2100 Kč
KAT Zbraslav děti začátečníci - semináře 1x/2x týdně 15 1300 / 2300 Kč
KAT Zbraslav sólo holky mírně pokročilé - semináře 1x/2x týdně 16 1800 / 2600 Kč
Moderní gymnastika - 1x / 2x týdně 17 1800 / 2300 Kč
Taichi – začátečníci 18 1500 Kč
Taichi - soutěžní skupina 19 1700 Kč
Stolní tenis - 1x/2x týdně 21 600 Kč / 900 Kč
Bez oddílu (činovníci, Rozmarýnek...) 30 jen členský příspěvek 
Soustředění KAT Zbraslav 31  
Soustředění Lakros 32     

 

 

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu