Platby příspěvků pro členy Sokola Zbraslav

Platby příspěvků pro NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY:

Každý člen oddílu Sokola Zbraslav hradí následující příspěvky:

  • Členský příspěvek ČOS (České obce sokolské) na celý kalendářní rok a
  • Oddílový příspěvek placený pololetně

Platby oddílových i členských poplatků probíhají jednou platbou najednou, a to VŽDY POUZE PŘEVODEM NA ÚČET.

  • Číslo účtu Sokola Zbraslav pro tyto platby: 2201508563 / 2010
  • Jako variabilní symbol vyplňte, prosím, vždy VS oddílu/kurzu podle tabulky níže
  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena/účastníka, za kterého se provádí úhrada
  • Celková částka úhrady je součet za oddílový i členský poplatek - platí se dohromady.
 

Členské příspěvky České obce sokolské (ČOS)

SKUPINA PŘÍSPĚVEK
Děti a mládež 0 - 18,99 let 200 Kč za kalendářní rok
Senioři nad 65 let 200 Kč za kalendářní rok
Dospělí 19 - 64,99 let 500 Kč za kalendářní rok
Kdy platit členský příspěvek ČOS a kdy ne? 
 
  • Členský příspěvek ČOS vybíráme od členů za kalendářní rok. Pokud jej člen zaplatil v lednu, v září ho již znovu neplatí. 
  • Pokud člen vstupuje v září do Sokola nově nebo po delší pauze, zaplatí celý členský příspěvek v září. 
  • Každý člen hradí pouze 1 členský příspěvek ČOS - bez ohledu na počet oddílů, které navštěvuje.
  • U oddílu „Cvičení pro rodiče a děti“ platí členský příspěvek dítě i rodič, tedy 700 Kč/kalendářní rok.

Oddílové příspěvky do konce roku 2022

POZOR - od 1.1.2023 dojde k navýšení oddílových poplatků u části oddílů. Bližší informace naleznete zde.

Úhrada oddílových příspěvků probíhá dopředu vždy v září a v lednu.

ODDÍLY VARIABILNÍ SYMBOL ÚHRADA POLOLETNĚ
Rodiče a děti 1-5 let 1 600 Kč
Všestrannost děti   5-12 let 2 600 Kč
Míčové hry pro děti od 10 let 3 600 Kč
Rekeační volejbal dospělí 4 600 Kč
Rekreační badminton dospělí 5 600 Kč
Míčové hry dospělí 6 600 Kč
Zdravotní cvičení žen 7 600 Kč
Rekreační basketbal dospělí 8 600 Kč
Rekreační florbal dospělí 9 600 Kč
Lakros - dospělí 10 2500 Kč
+ náklady na ligu
Lakros - děti a mládež, kategorie U8 - U18 10 2000 Kč
+ náklady na ligu
Lakros - sportovní přípravka 4-6 let 10 1000 Kč
Taneční přípravka 4-6 let 11 1500 Kč
Sólo Ladies Latino - dospělí začátečníci 12 1700 Kč
KAT Zbraslav - volný trénink 13 1500 Kč
KAT Zbraslav dospělí - semináře 1x/2x týdně 14 2000 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti pokročilé - semináře 1x/2x týdně 14 1800 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti začátečníci - semináře 1x/2x týdně 15 1500 / 2500 Kč
KAT Zbraslav sólo holky mírně pokročilé - semináře 1x/2x týdně 16 1800 / 2700 Kč
Moderní gymnastika - 1x / 2x týdně 17 1800 / 2300 Kč
Taichi – pondělí 18 1500 Kč
Taichi - soutěžní skupina - pátek 19 1700 Kč
Stolní tenis - 1x/2x týdně 21 1000 Kč / 1500 Kč
Bez oddílu (činovníci, Rozmarýnek...) 30 jen členský příspěvek 
Soustředění KAT Zbraslav 31  
Soustředění Lakros 32     

 

 

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu