Petice obyvatel Zbraslavi za zvýšení významu tělesné výchovy na c.k. obecních školách

Špatná fyzická zdatnost a neobratnost velké části našich školáků, kterou bohužel můžeme v posledních letech pozorovat i při sokolských cvičeních, není problémem jen posledních let nebo desetiletí a dnešního vysedávání dětí před počítačem. V archivu naší jednoty je uchován například originál petice z března roku 1899, který dokazuje, že malý důraz na tělesnou výchovu na školách je problémem odedávna nebo alespoň od vzniku školské soustavy. Sněmu království českého petici poslala skupina obyvatel Zbraslavi, včetně představitelů Sokola a její obsah podpořil podpisem i tehdejší starosta města Julius Zdeborský. V textu žádají signatáři změnu zákonů týkajících se tělesné výchovy chlapců i dívek tak, aby školy kromě duševních znalostí více rozvíjely i tělesnou zdatnost dětí, která podle jejich tehdejšího mínění byla již na pováženou.

Slavnému sněmu království českého !
MUDr. Julius Zdeborský a soudruzi města Zbraslavi a okolí
žádají aby c.k. vláda byla vyzvána k opravení a doplnění příslušných zákonů tělesné výchovy mládeže školou povinné se týkajících

Slavný sněme království českého !
Stále víc a více se ukazuje, že mládež naše je příliš přetěžována duševní prací.
Každodenní život nás v tom poučuje, jak ze škol našich vycházejí lidé tělesně nevyvinutí. To volá po nápravě a právem velký mezinárodní kongres lékařský v Moskvě r.1897 vyslovil se proti duševnímu přetěžování mládeže školní na úkor těla.
Majíce na zřeteli souladnou tělesnou a duševní výchovu mládeže školou povinné, dovolujeme si žádati:

 

Slavný sněme království českého ráčiž se usnésti:
C.k. vláda se vyzývá, aby v zájmu souladné tělesné a duševní výchovy mládeže školou povinné

I. prováděna byla zákonná nařízení a zřizování letních tělocvičen;

II. aby opravila a doplnila ustanovení zákona říšského ze dne 14. května 1869 par.3 a nařízení min. vyučování z 8.června 1883 č. 10618 díl I. odst. 6 v tom smyslu, že tělocvik jest jak pro hochy tak i pro děvčata předmětem obligátním;

III. aby opravila a doplnila ustanovení zákona říšského ze dne 2. května 1883 ř.z.č. 53 a nařízení min. vyučování z 8.června 1883 č. 10618 aby přímým ustanovením hry a tělocvik na všech obecných a měšťanských školách ve dvou třídách nižších čítal 2 hodiny týdně, ve třídách vyšších (3.třídou počínaje) tři hodiny týdně a záležel v tělesných cvičeních osnovou učební předepsaných.

V Zbraslavi dne 23. března 1899

Jan Jirásek
Vojtěch Schmatt, účetní okresní záložny hospodářské v Zbraslavi
František Hronek
Alois Novotný, starosta obchodního a živnostenského společenstva
Jaroslav Lichman, kancelista okresní záložny hospodářské v Zbraslavi
MUDr. Julius Zdeborský
František Piegr, obchodník
Josef Šárka, pekař
Hynek Čihák
Steigenhöfer, soukr. úř.
Václav Vejvoda, mistr zednický
Josef Lepšík, obchodník
Antonín Haman, hodinář
, majitel realit
Josef Vlček
Matěj Seberna
Jan Petrášek
Josef Absolon
Rudolf Sládek, strojník
Jan Stehlík
Alois Hliněný, hostinský


Celý osud petice není jasný, nicméně z přípisu okresního hejtmana z února roku 1900 vyplývá, že k tomuto datu zůstala sněmem patrně nevyřízena ...

15.února 1900
Panu starostovi města Zbraslavi
Panu MUDr. Juliu Zdeborskýmu, lékaři na Zbraslavi
zasýláme k dalšímu dodání připojenou petici s doložením, že dle vynesení ze dne 5. února 1900 č.1451 z.š.r. zůstala vys. sněmem nevyřízena.

Předseda:
c.k. okresní hejtman 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu