Slavnost založení tělocvičné jednoty Sokol Zbraslav

Dva dny po první valné hromadě nové sokolské jednoty uspořádali členové oficiální oslavu jejího založení, díky které se měly také sesbírat první příspěvky na vybavení a nářadí pro cvičení. Třináctého srpna 1887 vyšlo v Národních listech stručné oznámení s programem celé akce:

    "Tělocvičná jednota „Sokol" ve Zbraslavi uspořádá na oslavu založení jednoty ve dnech 13. a 14. srpna t.r. velkou sokolskou slavnost s pořadem následujícím: V sobotu dne 13. srpna večer: Průvod pochodňový. V neděli dne 14. srpna ráno: Střelba z hmoždířů a budíček, v 9. hod. uvítáni píibylých bratrských jednot, deputaci a ostatních hosti, v 10 hod. slavnostní bohoslužby. Odpoledno velká zahradní zábava v místnostech „Velké hospody" s programem bohatým. K závěrku skvělý ohňostroj. Čistý výtěžek vo prospěch pořízení tělocvičného nářadí. " (zdroj: Národní listy 13. srpna 1887)

Krátkou reportáž z oslavy uveřejnil stejný deník o několik dní později, 22. srpna:

    "Národní slavnosti. Slavnost založení tělocvičné jednoty „Sokol" ve Zbraslaví, konaná ve dnech 13. a 14. srpna vydařila se vzdor nepříznivému počasí skvěle. Již odpoledne dne 13. t. m. halilo se město v roucho sváteční. Veškeré domy na náměstí v hlavních ano i postranních ulicích okrášleny byly věnci, prapory, transparenty ap. Občanstvo zbraslavské a vůkolní, jakož i Pražané na letním bytu ve Zbraslavi meškající, scházeli se, by nadšený vzdali hold bujarým Sokolíkům, kteří zatím shromáždili se společné se sborem místních dobrovolných hasičů a vojenských vysloužilců k pochodňovému průvodu, kterýž s hudbou v čele vzdor prudkému dešti za heslem: „To Sokolíky neleká !" skvěle osvětleným městem procházel. U domu, v němž po leta na letním bytu meškal tvůrce českého tělocviku nezapomenutelný dr. M. Tyrš, stanul průvod. Náčelník jednoty br. V. Schmatt Promluvil zde slovy krátkými, však upřímnými, o velkých zásluhách oslavence, provolav zároveň památce oslavence nehynoucí sláva! Ze sta hrdel stanuvších zde Sokoliků i ostatního přečetného obecenstva, kteréž průvod vzdor neustálému dešti následovalo, opětováno za zvuků velebné naší hymny "Kde domov můj", „Nehynoucí sláva!" a „Na zdar památce Tyršově!' Na to hnul se průvod do spolkových místností, v nicbž rozproudila se za nejlepší nálady nenucená, v pravdě sokolská zábava.

    V neděli dne 14. srp. ohlášeno již ráno pokračování slavnosti střelbou z hmoždířů a budíčkem hudebních kapel. Zatím shromáždili se Sokolové s hudbou, spolek hasičský, spolek vojenských vysloužilců s hudbou a praporem, spolky řemeslnické a živnostenské s prapory ve spolkových místnostech k společnému pochodu k domu starosty br. Baura, kdež snesen byl dvěma členy prapor mladistvé jednoty, načež odevzdal ho starosta praporečníkům, promluviv dříve vřelými slovy o účelu a snahách českého Sokolstva. Pochodem hnul se pak imposantní průvod k slavnostním bohoslužbám, kteréž na oslavu založení jednoty sokolské za přítomnosti obecního zastupitelstva a četných hodnostů slouženy byly panem kanovníkem Fr. Tránklerem. Odpoledne konala se zahradní zábava v bohatě a skvěle dekorovaných zahradních místnostech „Velké hospody" za spoluúčinkování dvou hudebních kapel s programem pečlivě sestaveným, žel však, že nepříznivým počasím častokráte přerušovaným. Nicméně bavilo se obecenstvo, kteréž veškeré rozsáhlé místnosti v pravém slova smyslu přeplňovalo, způsobem nejlepším. Nálada dosáhla svého vrcholu, když dostavili se i Sokolíci vinohradští, smíchovští, spolek „Hálek" z Prahy a mn. j. deputace. Telegramy došly od starosty Sokola pražského dra Linliy, župy Středočeské, Sokola branického, berounského a mnohých jiných příznivců spolku. Radost nad zdárným výsledkem a nadšení pro věc záíily Sokolíkům z jiskrných očí: vždyť viděli patrně přízeň s jakou zahrnováni byli veškerým občanstvem místním i vůkolnlm, kteréž dostavilo se v počtu tak hojném, že není pamětníků účastenství většího. Hudba, tanec, zpěv a přípitky, to vše střídalo se v plesném veselí až do pozdního večera, kdy vypálen byl skvělý ohňostroj nad vlnami stříbropěnné Vltavy. Vznášející se jiskry daleko zanášely bratrský pozdrav a zprávu radostnou o vzniku a zdaru mladistvé jednoty zbraslavské."

(zdroj: Národní listy 22. srpna 1887)

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu