Zvýšení členských poplatků ČOS pro děti a seniory a povinná sletová známka

Česká obec sokolská schválila v listopadu 2016 na svém zasedání navýšení členského příspěvku pro rok 2017.

Zvýšení poplatku se týká žactva (do 18 let včetně) a seniorů (od 65 let vč.) - na 200 Kč/rok.  
Členský spolkový příspěvek pro dospělé členy (19 – 64 let) zůstává ve výši 500 Kč/rok.

Dále 2. zasedání výboru ČOS schválilo povinnou sletovou známku pro všechny členy ČOS pro roky 2017 a 2018 ve výši 50Kč.

Více zde:
https://www.sokol.eu/obsah/5754/clenske-spolkove-prispevky-cos-rok-2017-sletova-znamka-pro-roky-2017-a-2018

Poznámka:
Jednotlivé jednoty, včetně T.J. Sokol Zbraslav, stanovují výši svých oddílových poplatků pro členy oddílů a cvičení.
Výše ročních poplatků za členství v České obci sokolské i povinná sletová známka jsou dané rozhodnutím vedení ČOS, které jednotlivé jednoty musí respektovat.

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu