Zveme Vás na oslavu výročí 125 let jednoty Sokola Zbraslav - 24. listopadu 2012 od 16 hodin v sokolovně

Pravda: „V zdravém těle zdravý duch“ má býti Sokolstvem uskutečněna, provedena. Zařiďme v Zbraslavi též Sokola !

Kdo Sokolem chce býti podpiš jméno své a dokaž, že „kdo Čechem, ten i Sokolem“.

Před 125 lety, v červenci roku 1887, tři roky po tragickém úmrtí duchovního otce sokolské myšlenky doktora Tyrše, vyzvalo těmito slovy několik zbraslavských vlastenců v oběžníku své přátele i sousedy ke vstupu do nově zakládané jednoty Sokola. 8. července 1887 se v sále Velké hospody na nábřeží sešlo celkem 26 budoucích členů, kteří během následuících dvou měsíců nejen připravili nezbytné dokumenty, ale také zajistitili základní cvičební nářadí i kroje a prapory pro své členy. Všechno toto  jejich snažení vyvrcholilo 11.srpna 1887 první valnou hromadou, ze které vyšla nová jednota Sokola na Zbraslavi pod vedením starosty Antonína Bauera, jeho zástupce MUDr. Juliána Zdeborského, náčelníka Vojtěcha Schmatta a jednatele Františka Ecka.

Odkaz našich zakladatelů, mužů, žen i všech jejich následovníků si naše jednota Sokola Zbraslav připomene 24. listopadu 2012  od 16 hodin v prostorách sokolovny společným vystoupením a výstavou věnovanou historii naší jednoty, Srdečně zveme všechny naše příznivce, sportovní nadšence, zájemce o historii Zbraslavi, rodiče i děti, aby toto výročí oslavili s námi.

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu