XVI. všesokolský slet v Praze 1.7. - 6.7.2018

V prvním červencovém týdnu od 1.7. do  6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet.  V letošním roce bude tento slet také součástí oslav stoletého výročí vzniku Československa. Stane se tak i oslavou a vzpomínkou na ty členy Sokola, kteří v průběhu první světové války stáli u zrodu československých legií, bojovali v nich za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili také jeho území - podobně jako za svobodné Československo bojovaly později další generace sokolů během druhé světové války i při poválečném nástupu komunismu.

Slavnostní sletový průvod historickým centrem Prahy z Václavského na Staroměstské náměstí se uskuteční v neděli 1.7. 2018 od 10 hodin. Průvodu se účastní čeští i zahraniční účastníci Sletu. Poté bude následovat mše v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Slavnostní zahájení sletu se uskuteční na prknech Nové scény Národního divadla představením Naši furianti, které připravuje dohromady několik sokolských souborů.

V době hlavního sletového týdne na počátku července 2018 se uskuteční mimo hlavního sletového programu také další sportovní soutěže, pódiová vystoupení, několik divadelních a loutkářských představení, výstavy a další kulturní a společenské akce, včetně akce Sokol Gala, při které v rámci přehlídky toho nejlepšího, co ve výkonnostním a vrcholovém sportu může Sokol nabídnout, vystoupí také zástupci našeho tanečního oddílu KAT Zbraslav. Sokol Gala se bude konat v úterý 3.7. 2018 od 19 hodin v pražské O2 Aréně.

V hlavním sletovém týdnu v červenci 2018 také vyvrcholí projekt „100 sokolských keší republice“, který probíhá na území celé republiky již od roku 2014 a který je projektem České obce sokolské k oslavám 100. výročí založení československého státu.

Více informací na stránkách slet.sokol.eu

V hlavním sletovém týdnu v červenci 2018 také vyvrcholí projekt „100 sokolských keší republice“, který probíhá na území celé republiky již od roku 2014 a který je projektem České obce sokolské k oslavám 100. výročí založení československého státu.V prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Od předchozích sletů se v jednom momentu bude lišit – připomene i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí. Stane se tak i holdem těm sokolským generacím a sokolům, kteří stáli u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovali v ní za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území.
 
I když XVI. všesokolský slet vrcholí počátkem léta 2018 na stadionu v Praze, už od podzimu 2017 se uskuteční řada sletových akcí, předsletových a sletových soutěží, od jara 2018 se pak budou konat župní či krajské slety v jednotlivých regionech.
 
 
 
V prvním červencovém týdnu od 1.7. do  6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet.  V letošním roce bude tento slet také součástí oslav stoletého výročí vzniku Československa. Stane se tak i oslavou a vzpomínkou na ty členy sokola, kteří v průběhu první světové války stáli u zrodu československých legií, bojovali v nich za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili také jeho území - podobně jako za svobodné Československo bojovali později další generace sokolů během druhé světové války i při poválečném nástupu komunismu.
 
V době hlavního sletového týdne na počátku července 2018 se uskuteční mimo hlavního sletového programu také další sportovní soutěže, pódiová vystoupení, několik divadelních a loutkářských představení, výstavy a další kulturní a společenské akce, včetně akce Sokol Gala, při které v rámci přehlídky toho nejlepšího, co ve výkonnostním a vrcholovém sportu může Sokol nabídnout, vystoupí také zástupci našeho tanečního oddílu KAT Zbraslav. Sokol Gala se bude konat 3.7. 2018 od 19 hodin v pražské O2 Aréně.
 
V hlavním sletovém týdnu v červenci 2018 také vyvrcholí projekt „100 sokolských keší republice“, který probíhá na území celé republiky již od roku 2014 a který je projektem České obce sokolské k oslavám 100. výročí založení československého státu.

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu