Valná hromada T.J. Sokol Zbraslav - pondělí 19.3.2018 od 19:30

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

 

která se bude konat v pondělí 19. 3. 2018 od 19:30 hod

v tělocvičně sokolovny

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí a zapisovatele       
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z předcházející VH
 5. Přednesení zpráv      
 6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Hlasování o přednesených zprávách
 9. Přednesení návrhu usnesení valné hromady
 10. Diskuze o návrhu usnesení
 11. Hlasování o usnesení valné hromady
 12. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 21.30 hod

 

                                                                                                                        Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T. J. Sokol Zbraslav

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

 

která se bude konat v pondělí 20. 3. 2017 od 19:30 hod

v tělocvičně sokolovny

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí a zapisovatele       
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z předcházející VH
 5. Přednesení zpráv      
 6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Hlasování o přednesených zprávách
 9. Přednesení návrhu usnesení valné hromady
 10. Diskuze o návrhu usnesení
 11. Hlasování o usnesení valné hromady
 12. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 21.30 hod

 

                                                                                                                        Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T. J. Sokol Zbraslav

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu