Program XV. všesokolského sletu

Červencový všesokolský slet je za dveřmi a tak přínášíme odkaz na sletové stránky s kompletním programem cvičení i doprovodného programu.

https://www.vsesokolskyslet2012.eu/program-oslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu