Program XV. všesokolského sletu

Červencový všesokolský slet je za dveřmi a tak přínášíme odkaz na sletové stránky s kompletním programem cvičení i doprovodného programu.

https://www.vsesokolskyslet2012.eu/program-oslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

         

 

Partneři vybavení sálu