Pozvánka členům T.J. Sokol Zbraslav na valnou hromadu 20.3. 2017

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

 

která se bude konat v pondělí 20. 3. 2017 od 19:30 hod

v tělocvičně sokolovny

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí a zapisovatele       
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z předcházející VH
 5. Přednesení zpráv      
 6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Hlasování o přednesených zprávách
 9. Přednesení návrhu usnesení valné hromady
 10. Diskuze o návrhu usnesení
 11. Hlasování o usnesení valné hromady
 12. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 21.30 hod

 

                                                                                                                        Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T. J. Sokol Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu