Pozvánka na volební valnou hromadu T.J. Sokol Zbraslav v pondělí 16.3.2020


 
 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

která se bude konat v pondělí 16. 3. 2020 od 20:00 hod

v tělocvičně sokolovny

Program valné hromady:

    Zahájení
    Volba komisí a zapisovatele       
    Schválení programu
    Kontrola usnesení z předcházející VH
    Přednesení zpráv      
    Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2020
    Diskuse ke zprávám
    Hlasování o přednesených zprávách
    Přednesení návrhu usnesení valné hromady
    Diskuze o návrhu usnesení
    Hlasování o usnesení valné hromady
    Závěr

Předpokládané ukončení kolem 22:00 hod

 

Za výbor jednoty
Jana Červená
starostka T. J. Sokol Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu