Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Zbraslav 21.3. 2016

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

která se bude konat v pondělí 21. 3. 2015 od 20:00 hod

v tělocvičně sokolovny

 

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 5. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 6. Zpráva o hospodaření jednoty
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zprávy o činnosti oddílů
 9. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 10. Diskuse, připomínky, návrhy
 11. Volba starosty, místostarosty, jednatele, náčelníků, členů výboru a kontrolní komise
 12. Volba delegátů na valnou hromadu župy a vyslanců do výboru župy
 13. Návrh usnesení valné hromady
 14. Hlasování o usnesení valné hromady
 15. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 22.00 hod

 

                                                                                                                        Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T.J. Sokol Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu