Pozvánka na valnou hromadu jednoty 20.3.2014 od 20 hod

 
 
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOLA ZBRASLAV

 
která se bude konat ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 20.00 hod  
v tělocvičně sokolovny

 
 
Program valné hromady:
        
1.   Zahájení  
2.  Schválení programu  
3.  Volba komise            
4.  Kontrola usnesení z předcházející VH
5.  Přednesení zpráv       
6.  Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2014
7.  Diskuse ke zprávám  
8.  Hlasování o přednesených zprávách
9.  Přednesení návrhu usnesení valné hromady
10. Diskuze o návrhu usnesení
11. Hlasování o usnesení valné hromady
12. Závěr
 
Předpokládané ukončení kolem 21.30 hod

Za výbor jednoty
Jana Červená
starostka T.J. Sokol Zbraslav

Valná_hromada-2014-pozvanka.pdf (104,8 kB) 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu