POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 15.6. od 19:30

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

která se bude konat v pondělí 15. 6. 2020 od 19:30 hod

v tělocvičně sokolovny

Program valné hromady:  

 1. Zahájení
 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, volební) a volba zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 5. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 6. Zpráva o hospodaření jednoty
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zprávy o činnosti oddílů
 9. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 10. Diskuse, připomínky, návrhy
 11. Volba nového člena výboru a nového člena kontrolní komise
 12. Návrh usnesení valné hromady
 13. Hlasování o usnesení valné hromady
 14. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 22.00 hod

 

                                                                                                                        Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T.J. Sokol Zbraslav

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu