POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU 25.4.2019

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

která se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 20:00 hod v sokolovně

 

Z důvodu nových informací týkajících se aktuálního stavu grantových žádostí a možného řešení spolufinancování projektu rekonstrukce kinosálu svolává výbor Tělocvičné jednoty Sokola Zbraslav mimořádnou valnou hromadu. Prosíme o účast maximálního počtu delegátů, kteří budou jmenováni ze svých oddílů.

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba komisí a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Zpráva o stavu grantových žádostí pro rekonstrukci kinosálu sokolovny

5. Zpráva o možných způsobech financování spoluúčasti jednoty na rekonstrukci

6. Diskuse ke zprávám

7. Přednesení návrhu usnesení valné hromady

8. Hlasování o usnesení valné hromady

9. Závěr

Předpokládané ukončení kolem 21.00 hod

Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T. J. Sokol Zbraslav 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu