OPATŘENÍ PRO PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

OPATŘENÍ PRO PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Z důvodu ochrany zdraví obyvatel a prevence šíření onemocnění COVID-19 vydává Sokol Zbraslav následující opatření:
 
1) Od středy 11.3.2020 včetně se do odvolání ruší veškerá cvičení a tréninky dětských oddílů, bez ohledu na kapacitu cvičení. Týká se cvičení všestrannosti, míčových her pro děti i cvičení rodičů a dětí.

2) Aktivity dospělých oddílů ponecháváme v této chvíli na uvážení jednotlivých vedoucích oddílů.

Toto opatření vychází z rozhodnutí a doporučení vedení ČOS - České obce sokolské - vydaném dne 10.3.2020 v 18:00.
https://www.sokol.eu/priloha/40183/organizacni-opatreni-k-ochrane-clenske-zakladny-cos-onemocneni-covid-19.pdf

Omlouvám se všem členům naší jednoty za případné komplikace a děkujeme všem dětem i rodičům za pochopení.

O případných změnách a ukončení tohoto opatření Vás budeme informovat opět na stránkcách Sokola, na internetu a na vývěsce u vchodu do sokolovny.

S pozdravem

Jana Červená
starostka Sokola Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu