Opatření platná pro sport od 1.9.2021

Dle aktuálně platných opatření a nařízení vlády platí pro členy Sokola následující podmínky pro sportování:
(kompletní znění od ČOS najdete zde)

Pravidla prokazování:
(Tato pravidla platí pro všechny sportovce po dovršení 6 let věku!)

  • ANTIGENNÍ TEST
    Od 1.9.2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní. Lze využít i samotest, který ovšem musí být vykonán na místě těsně před hodinou (ne doma!). Samotest lze zakoupit na recepci Společenského centra Parket za 80 Kč (v suterénu Sokolovny). 
  • PCR TESTY PROKAZUJÍ SE POTVRZENÍM o testu, který proběhl maximálně před 7 dny
  • NEMOC SE PROKAZUJE POTVRZENÍM O PRODĚLANÉ NEMOCI 180 dnů od potvrzené pozitivity

V současné době je organizovaná příprava amatérských sportovců POVOLENA bez omezení počtu osob za podmínek, že:

a) subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
b) účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,
c) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
d) Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Pro ostatní případy platí tato pravidla prokazování:
 
ANTIGENNÍ TEST Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní.
 
PCR TESTY PROKAZUJÍ SE POTVRZENÍM o testu, který proběhl maximálně před 7 dny
 
NEMOC SE PROKAZUJE POTVRZENÍM O PRODĚLANÉ NEMOCI 180 dnů od potvrzené pozitivity
 
Děti po dobu testování ve školském zařízení mohou donést Čestné prohlášení vyplněné zákonným zástupcem.
 
Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže jsou povolena bez omezení počtu osob za podmínek, že:
-sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a – s výjimkou dětí do 6 let věku- splňují níže uvedená opatření,
-organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat.

 

Děti po dobu testování ve školském zařízení mohou donést Čestné prohlášení vyplněné zákonným zástupcem.

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže jsou povolena bez omezení počtu osob za podmínek, že:

  • sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a – s výjimkou dětí do 6 let věku - splňují níže uvedená opatření,
  • organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu