Omezení/přerušení cvičení od 14.10.2020 - 3.11.2020

Na základě opatření dle vyhlášení vlády ČR, která jsou platná od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 je omezení všech našich oddílů, cvičení i necvičebních aktivit během této doby následující: 

  • Organizovaná i neorganizovaná sportovní činnost ve vnitřních prostorách je přerušena, včetně zákazu využívání veškerého zázemí (sociální zařízení, šatny, nářaďovny apod.) i při venkovním cvičení
  • Organizovaná i neoganizovaná činnost ve venkovních prostorách a na venkovních hřištích - ale i v přírodě -  je omezena maximálním počtem 6 osob a to včetně trenérů či cvičitelů
  • V praxi pro nás znamená přerušení činnosti většiny našich oddílů trénujících v sokolovně během této doby s vyjímkou některých rekreačních oddílů, které jsou schopné při venkovním cvičení dodržet uvedená omezení. Nrealizované cvičení bude podle možností oddílů nahrazeno nebo kompenzováno.

Kompletní znění vládního nařízení najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/

Sokol Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu