Ohlédnutí za oslavou 125 let výročí naší jednoty

    Sobotní oslava 125 let od založení naší zbraslavské jednoty se díky všem účastníkům i množství diváků vydařila. Význam, který toto výročí má nejen pro nás, ale i pro Zbraslav jako domov naší jednoty, podtrhla také účast starosty Zbraslavi pana Ing. Aleše Háněla.

    Díky velké obětavosti všech, kdo celou akci připravovali, se podařilo připravit návštěvníkům i účinkujícím hezké odpoledne s ukázkami našich žákovských oddílů všestrannosti, oblíbeného cvičení rodičů a dětí, zdravotního cvičení i působivými tanečními kreacemi našeho nejúspěšnějšího oddílu - Klubu amatérského tance pod vedením manželů Šerákových. Všichni, kdo vystoupili – ať už děti nebo dospělí - si zaslouží velký dík za elán a nasazení se kterým během večera cvičili a tančili.

    Příznivců, rodičů i cvičenců se během sobotního odpoledne sešlo tolik, že se někteří diváci téměř nevešli do připraveného hlediště v sále tělocvičny. Takový zájem nás všechny samozřejmě velmi potěšil. Kromě zmiňovaného vystoupení jsme v tělocvičně zároveň uspořádali také výstavu mapující na dobových dokumentech, fotografiích a plakátech celou dlouhou a místy velmi dramatickou historii naší jednoty. Zájemci mohli, opět po patnácti letech které uplynuly od předchozí výstavy, spatřit unikátní originály z našeho sokolského archívu od prvopočátků jednoty v roce 1887, přes prvorepublikové nadšení, tragické období 2. světové války, krátké poválečné nadechnutí, komunistickou "očistu" a likvidaci Sokola po únoru 1948 až po první léty obnovy po roce 1990 a současnost Sokola na Zbraslavi.

    Z celého večera jsme si všichni odnesli nejen dobrý pocit, že Sokol - i v dnešní uspěchané a technikou zahlcené době -  stále žije a má co nabídnout nejen pamětníkům, ale i všem, kdo ještě dnes mají zájem o "tužení těla i ducha" i přes to, že oboje také trochu bolí. Kromě toho se, díky zájmu pana starosty Háněla, otevřela možnost naši výstavu o historii zbraslavské jednoty, která je úzce spjatá i s historií Zbraslavi jako takové, během příštího roku zopakovat ve výstavních  prostorách našeho města. Uvidíme, jestli se podaří dovést tuto slibnou myšlenku až k úspěšné realizaci.

    Za úspěchem celé naší oslavy stojí, jak je ostatně v Sokole tradice, obětavá práce dobrovolníků. Děkujeme tedy všem, kdo svůj volný čas věnovali její přípravě - jmenovitě starostce Janě Červené, Lence Šerákové, Lence a Jirkovi Machovým, Olze Vlasákové, Magdě za tradičně výborné moderování akce, tanečníkům z KATu Zbraslav za přípravu celého sálu a slavnostní výzdoby a zejména všem dospělým i dětským cvičencům, kteří během našeho večera vystoupili. Několik fotografiíí z celé akce je k dispozici v naší Fotogalerii. Nazdar !
   
Otakar Vlasák
jednatel T.J. Sokol Zbraslav

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu