Od 17. května opět je možné cvičit venku i v tělocvičně

Od 17. května 2021 pokračují mírná rozvolnění mimořádných opatření Ministerstva vnitra, které umožňují cvičení nebo rekreační aktivity venku i vevnitř pro amatérské sportovce (nejen do 18 let) při dodržení všech hygienických opatření a omezení.

  • max. 30 sportujících na venkovním hřišti (15 m2 na osobu) nebo 
  • max.10 členů v tělocvičně s rozestupy 2 metry, bez použití šaten a sprch
  • vedoucí oddílů budou evidovat účastníky cvičení pro případné epidemiologické šetření
  • nutné potvrzení o negativním testu, případně čestné prohlášení

Bližší informace k nové podobě opatření jsou uvedené na [ stránkách ČOS ]

S ohledem na vývoj situace budou jednotlivé členy kontaktovat vedoucí našich oddílů všestrannosti.

Prosíme všechny sportovce o kontrolu a uhrazení členského  příspěvku ČOS na rok 2021 (200 Kč děti a dorost do 18 let, 500 Kč dospělí), který je povinný také kvůli úrazovému pojištění při cvičení. Tento členský příspěvek ČOS není možné hradit z oddílých poplatků za loňský rok.

Těšíme se na shledanou na hřišti i v tělocvičně !

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu