Obnovení venkovního cvičení některých oddílů od 3.května 2021

Od 3. května 2021 můžeme při dodržení podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva vnitra obnovit tréninky dětí a mládeže do 18 let v případě, že se účastní a připravují na soutěže organizované sportovními svazy. 

Podle znění mimořádných opatření bude možné za níže uvedených podmínek zatím obnovit venkovní tréninky oddílů lakrosu, KATu a Tai-chi - za dodržení hygienických opatření uvedených v nařízení Ministerstva zdravotnictví. Informace o cvičení těchto oddílů Vám poskytnou jejich vedoucí.

Děti a amatéři připravující se v oddílech registrovaných u sportovních svazů se musí podle mimořádných opatření před cvičením prokazovat potvrzením o negativním testu nebo čestným prohlášením zákonného zástupce - podrobnosti jsou uvedené v [ dokumentu zde ].

Vzor čestného prohlášení pro vyplnění zákonnými zástupci je [ ke stažení zde ].

Bohužel podle uvedených opatření stále ještě není možné zahájit cvičení oddílů klasické dětské všestrannosti, cvičení rodičů a dětí nebo oddílů rekreačních sportů a to ani na venkovním hřišti. O případných změnách v nařízeních Vás budeme i nadále informovat. Doufáme, že v nejbližší době dojde k dalšímu rozvolnění omezení, které umožní návrat ke cvičení a pohybu co největšímu počtu dalších našich členů Sokola.

T.J. Sokol Zbraslav

Upozornění ke cvičení na venkovním hřišti:

  • Není možné používat vnitřní prostory sokolovny – šatny, WC. Převlékání je možné pouze na hřišti, kde bude také k dispozici mobilní WC s umyvadlem.
  • Žádáme rodiče, aby se nezdržovali v areálu hřiště ani v budově sokolovny během probíhajícího cvičení.
  • Dodržujte, prosím,  všechna protiepidemická pravidla - mimo cvičení používejte respirátory, dodržujte odstupy a dezinfikujte si ruce.

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu