Obnovení cvičení v sokolovně od pondělí 11.5.2020

Díky zlepšení situace a postupnému uvolňování preventivních opatření vlády 

obnovujeme v Sokole Zbraslav od pondělí 11.5.2020 opět cvičení

Výjimkou jsou následující oddíly: 

 • Zdravotní cvičení (vedoucí Gábina Firstová) - cvičení začne o týden později, tj. od pondělí 18.5.2020
 • Rodiče a děti (vedoucí Lenka Machová) - cvičení začne opět od pondělí 1.6.2020 za zvýšených hygienických opatření. Bude přednostně probíhat na venkovním cvičišti (pokud to počasí dovolí) a s omezeným množstvím pomůcek a vybavení. V případě vyššího počtu účastníků bude cvičení možná rozděleno do více dnů - se členy cvičení bude řešit vedoucí Lenka Machová podle aktuální situace.

Ostatní oddíly - dospělé i dětské, včetně cvičení všestrannosti a míčových her, lakrosu i tanečního oddílu KAT obnovují od pondělí 11.5. včetně své cvičení a tréninky za zvýšených hygienických podmínek a s tím souvisejícími omezujícími pravidly. ¨

 • Dospělé oddíly mohou sportovat v tělocvičně, u dětských oddílů budeme za příznivého počasí cvičit výhradně na venkovním hřišti. Prosíme všechny členy, aby pokud možno už přicházeli do sokolovny ve sportovním - kvůli omezení používání šaten.
 • Do tělocvičny i na hřiště mají vstup pouze cvičící, nikoliv doprovod (zákaz platí i pro pobyt rodičů dětí během jejich cvičení)
 • Cvičící dospělí ani děti nemusí mít během sportování roušky, trenéři a cvičitelé však roušky mít musí
 • Každá osoba vstupující do prostorů sokolovny i venkovního hřiště je povinna si vydezinfikovat při příchodu ruce (AntiCovid dezinfekce bude k dipozici v chodbě nebo v tělocvičně). 
 • Dle nařízení vlády je zakázáno používání společných sprch a šaten - botníky budou k dispozici v přímo v tělocvičně. WC budou otevřená pro venkovní cvičení i cvičení v tělocvičně, ale prosíme opět použít dezinfekci na ruce i pro ošetření toalety (dezinfekce bude k dispozici přímo na WC). 
 • Účastníci cvičení nesmí používat nářadí a náčiní, které jim hlavní trenér/cvičitel nedá přímo k dispozici. V takovém případě se zákaz týká také žebřin, kladiny, žíněnek i herních prvků pro děti (nelehat si na ně při odpočinku).Každé použité nářadí nebo vybavení je na konci hodiny třeba opět ošetřit dezinfekcí.  
 • Pokud si budou členové oddílu půjčovat pro cvičení společné vybavení, které je k dispozici v nářaďovně (pálky, míče, hokejky), opět prosíme o pečlivou dezinfekci a v případě, že plánujete hrát s tímto vybavením vícekrát, potom je nejlépe oddělte od ostatního vybavení (např. dejte do tašky), aby se nemíchaly s ostatním. 
 • Každý oddíl bude mít o 10 minut zkrácenou dobu cvičení, kterou na konci použije k dezinfikování použitého vybavení a také pro snadnější výměnu oddílů, jejichž cvičení po sobě následují. Stejně tak členové oddílů chodí do sokolovny max. 5 min před zahájením svého cvičení a pokud to není nutné, tak nebudou vstupovat do tělocvičny před ukončením předchozího cvičení. Prosíme, respektujte svá cvičení navzájem.
 •  Doporučujeme při cvičení v tělocvičně (nebo po jeho ukončení, tj. v pauze před dalším oddílem) větrat
 • Nemocným a oslabeným jedincům účast na skupinových aktivitách důrazně nedoporučujeme. 
 • Další informace sdělí svým členům vždy vedoucí jejich oddílů a cvičení.

Děkujeme Vám všem předem za spolupráci a dodržování uvedených omezení, které mají ochránit zdraví vaše i vašich kamarádů a ostatních sokolů. Věříme, že sportem opět podpoříme nejen tělo, ale také duši všech našich členů. Sledujte prosím naše stránky pro včasné informace v případě dalších změn. 

Informaci starostky ČOS Hany Moučkové  najdete ZDE , příslušné usnesení Vlády ČR najdete ZDE.

Za T.J. Sokol Zbraslav

Jana Červená, Lenka Šeráková, Otakar Vlasák

 

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu