Změny v oddílových příspěvcích od ledna 2023

Vzhledem ke skokovému navýšení cen energií od počátku roku 2023 se výbor Sokola Zbraslav po několika letech rozhodl k nepopulárnímu, ale nutnému navýšení oddílových příspěvků u části svých oddílů. Tyto nové výše poplatků budou platit od 1.ledna 2023. Naší snahou je zachovat široké veřejnosti i nadále co nejvíce přístupné cvičení v rámci dětské všestrannosti pro nejmenší děti i žáky, proto se snažíme oddílové příspěvky těchto cvičení navýšit jen v minimální nezbytné výši. Podobně u oddílů, které upravovaly své oddílové příspěvky již od září letošního roku, chceme tyto příspěvky v dané výši zachovat. 

Zároveň Česká obec Sokolská rozhodla pro rok 2023 navýšit ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY o 100 Kč z důvodu blížícího se Všesokolského sletu, a to následovně:
Děti do 18 let a důchodci nad 65 let ........... 300 Kč
Dospělí 19-64 let ........................................... 600 Kč

Nové výše oddílových příspěvků od 1.1.2023

Úhrada oddílových příspěvků probíhá dopředu vždy do konce září a do konce ledna!

ODDÍLY VARIABILNÍ SYMBOL ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK 
ZA POLOLETÍ
Rodiče a děti 1-5 let 1 800 Kč
Všestrannost děti   5-12 let 2 800 Kč
Míčové hry pro děti od 10 let 3 800 Kč
Rekeační volejbal dospělí 4 1000 Kč
Rekreační badminton dospělí 5 1000 Kč
Míčové hry dospělí (pokud se znovu otevřou...) 6 1000 Kč
Zdravotní cvičení žen 7 1000 Kč
Rekreační basketbal dospělí 8 1000 Kč
Rekreační florbal dospělí 9 1000 Kč
Lakros - dospělí 10 2500 Kč
+ náklady na ligu
Lakros - děti a mládež, kategorie U8 - U18 10 2000 Kč
+ náklady na ligu
Lakros - sportovní přípravka 4-6 let 10 1000 Kč
Taneční přípravka 4-6 let 11 1500 Kč
Sólo Ladies Latino - dospělí začátečníci 12 1700 Kč
KAT Zbraslav - volný trénink 13 1500 Kč
KAT Zbraslav dospělí - semináře 1x/2x týdně 14 2000 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti pokročilé - semináře 1x/2x týdně 14 1800 / 2700 Kč
KAT Zbraslav děti začátečníci - semináře 1x/2x týdně 15 1500 / 2500 Kč
KAT Zbraslav sólo holky mírně pokročilé - semináře 1x/2x týdně 16 1800 / 2700 Kč
Moderní gymnastika - 1x / 2x týdně 17 1800 / 2300 Kč
Taichi – začátečníci (1x týdně 1h/1x týdně 2h) 18 1700 / 2100 Kč
Taichi - soutěžní skupina (2x týdně 1+2h) 19 2500 Kč
Stolní tenis - 1x/2x týdně 21 1000 Kč / 1500 Kč

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu