OPRAVA - Kompenzace oddílových poplatků za 1.pololetí 2020

Z důvodu přerušení cvičení v Sokole v průběhu prvního pololetí roku 2020 - během vyhlášeného nouzového stavu v ČR - se Sokol Zbraslav rozhodl kompenzovat svým členům oddílové poplatky za výpadek cvičení následovně

Poznámka - text byl opraven a doplněn o informaci týkající se členů, kteří se v novém podzimním pololetí 2020 již nebudou účastnit cvičení v Sokole. 

1. Pro členy Sokol Zbraslav, kteří budou pokračovat ve cvičení i ve druhém, podzimním pololetí 2020:

Pokud v oddílu již nedošlo dříve ke kompenzaci nerealizovaných hodin jiným způsobem (např. formou soustředění, náhradních tréninku apod.) bude těmto členům snížen oddílový poplatek v novém pololetí (tj. od září 2020). Toto snížení odpovídá 1/3 oddílového pololetního příspěvku platného v 1.pololetí roku 2020 (tj. za období cca 2 měsíců) a je zaokrouhlené dolů nebo nahoru na celých 50 Kč. Sleva platí pouze pro podzimní,  2. pololetí roku 2020 a o uvedenou částku se členům sníží platba za nové pololetí - nebude možné tuto částku vyplatit hotově ani na účet.

Např. u oddílů oddílů dětské všestrannosti, kde byl oddílový členský poplatek v 1. pololetí roku 2020 ve výši 500 Kč bude tato sleva 150 Kč (500 Kč/3 = 166 Kč, zaokrouhleno dolů - na nejbližší padesátikorunu- na 150 Kč), podobně pro oddíl Rodiče a děti bude výsledná sleva ve výši 200 Kč (počítána ze 600 Kč pololetního oddílovéhopoplatku). Stejný princip bude uplatněný i pro ostatní dětské i dospělé sportovní oddíly i oddíly všestrannosti. 

Členové, kterých se sleva týká, si potvrdí tuto skutečnost s vedoucími svých oddílů - kvůli zaevidování slevy na straně Sokola. 

 2. Pro členy, kteří měli uhrazené cvičení v jarním pololetí 2020, ale na podzim již na cvičení nechodí

Tito členové si mohou zažádat o navrácení poměrné částky za cvičení zrušená v 1.pololetí během vyhlášení nouzového stavu - částka bude určena podle stejného pricnicpu jako v přechozím případě - tj.  1/3 oddílového pololetního příspěvku platného v 1.pololetí roku 2020 (tj. za období cca 2 měsíců) zaokrouhlená dolů nebo nahoru na celých 50 Kč

Toto navrácení poměrné částky není automaticky nárokové - každý člen musí v tomto případě podat žádost o  navrácení poměrné částky písemně  vedoucímu svého bývalého oddílu/cvičení nebo náčelnici Olze Vlasákové, případně starostce Janě Červené

Žádost musí obsahovat následující údaje: 

  • Jméno, příjmení, datum narození 
  • název oddílu, který jste v I.pol. navštěvoval/a 
  • jméno vedoucího oddílu 
  • číslo účtu, na který má být finanční částka ze zaplaceného oddílového příspěvku vrácena
  • podpis (za nezletilého podepíše zákonný zastupce)

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu