8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.
 
Sokolské myšlenky byly potlačovány německou okupační správou již od chvíle zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939. Sokolové byli vlasteneckou a velmi dobře organizovanou odbojovou sítí v protektorátu - proto se nacisté jejich vlivu obávali. 
 
V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
 

Také členové zbraslavského Sokola byli v průběhu války zatýkání, vyslýcháni a mučeni v koncentračních táborech. Několik z nich bylo popraveno nebo padli během povstání v květnu 1945.

  • Gen. Karel Mejstřík, Miroslav Fuks, Václav Procházka, Bohumil Rössler - členové zbraslavského Sokola, padli během květnového povstání 1945.
  • Jindřich Janečka - ředitel trestnice v Kartouzích. Umučen 24. března 1943 v Kasselu před popravou za plánování ozbrojeného odporu.
  • Bohumil Haman – popraven za poslech zahraničního rozhlasu a upravování rozhlasových přijímačů pro tento poslech
  • Karel Novák, Milan Topol - zemřeli v květnu 1945 v Praze na následky věznění za poslech zahraničního rozhlasu
  • JUDr. Antonín Hřebík - místostarosta ČOS, zatčen 8.října 1941, přežil věznění v Terezíně a v Osvětimi. Po válce byl zvolen starostou celé Československé obce sokolské a poslancem Národního shromáždění. Po komunistickém převratu emigroval do USA a stal se starostou zahraničního sokolstva.
  • Hynek Svoboda – vězněn za zdokumentování stavu Antonína Hřebíka po jeho návratu z Osvětimi.
 

Mimo těchto Sokolů byla nacisty perzekuována a zavražděna také řada dalších občanů Zbraslavi. 

O osudech několika dalších členů ČOS, kteří zemřeli v nacistických věznicích a koncentračních táborech se můžete dočíst v 

elektronické brožuře vydané u příležitosti Památného dne Sokola.

Po celý den 8. října se v místech, kde působí sokolské jednoty, konají různé pietní akty a setkání. Celý den zakončuje Večer sokolských světel. Tradiční sokolská vzpomínková akce má svíčkami puštěnými po vodní hladině připomenout osud konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život pro svou vlast. V Praze se Večer sokolských světel koná u Karlova mostu, kde se svíčky pouštějí po hladině Čertovky. Po celém Česku v tento den vypustí sokolové, ale nejen oni, tisíce osvětlených lodiček.  
 
Čest jejich památce.
 
 
Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". . O životních osudech tohoto muže,  který byl popraven za svou odbojovou činnost 3.února 1944 v Mauthausenu, si můžete více přečíst na uedených odkazech:
 
 
 
(s využitím oficiálního textu ČOS - sokol.eu)
 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu