POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU SOKOLA ZBRASLAV

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZBRASLAV

která se bude konat v úterý 22. 3. 2022 od 19:30 hod v zasedací místnosti na balkoně Společenského centra Parket

 

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 5. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 6. Zpráva o hospodaření jednoty
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zprávy o činnosti oddílů
 9. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 10. Diskuse, připomínky, návrhy
 11. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 12. Volba starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře, náčelníků, vzdělavatele, členů výboru a kontrolní komise
 13. Volba vyslanců na valnou hromadu župy
 14. Návrh usnesení valné hromady
 15. Hlasování o usnesení valné hromady
 16. Závěr 

Předpokládané ukončení kolem 22.00 hod

Prosíme všechny  účastníky o dodržení hygienických opatření podle aktuálních nařízení platných k datu valné hromady.

Za výbor jednoty

Jana Červená

starostka T.J. Sokol Zbraslav

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu