8.říjen - památný den sokolstva

PROČ JE 8. ŘÍJEN PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA?

 
Sokolské myšlenky byly potlačovány německou okupační správou již od chvíle zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939. Sokolové byli vlasteneckou a velmi dobře organizovanou odbojovou sítí v protektorátu - proto se nacisté jejich vlivu obávali.
 
Po nařízeném zastavení činnosti celého Sokola a zabavení jeho majetku během Velikonoc roku 1941 následovaly otevřené a násilné represe. V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1 500 sokolů ve vedoucích funkcích, většina z nich se již domů z vězení a koncentračních táborů nevrátila.
 
Také členové zbraslavského Sokola byli v průběhu války zatýkání, vyslýcháni a mučeni v koncentračních táborech. Několik z nich bylo také popraveno nebo padli během povstání v květnu 1945.
 
Gen. Karel Mejstřík, Miroslav Fuks, Václav Procházka, Bohumil Rössler - členové zbraslavského Sokola, padli během květnového povstání 1945.
 
Jindřich Janečka - ředitel trestnice v Kartouzích. Umučen 24. března 1943 v Kasselu před popravou za plánování ozbrojeného odporu.
 
Bohumil Haman – popraven za poslech zahraničního rozhlasu a upravování rozhlasových přijímačů pro tento poslech
 
Karel Novák, Milan Topol - zemřeli v květnu 1945 v Praze na následky věznění za poslech zahraničního rozhlasu
 
JUDr. Antonín Hřebík - místostarosta ČOS, zatčen 8.října 1941, přežil věznění v Terezíně a v Osvětimi. Po válce byl zvolen starostou celé Československé obce sokolské a poslancem Národního shromáždění. Po komunistickém převratu emigroval do USA a stal se starostou zahraničního sokolstva.
 
Hynek Svoboda – vězněn za zdokumentování stavu Antonína Hřebíka po jeho návratu z Osvětimi.
 
Mimo těchto Sokolů byla perzekuována a zavražděna také řada dalších občanů Zbraslavi. 
 
Čest jejich památce.
 
 
O životních osudech muže z plakátu, bratra Františka Pecháčka, autora sletové skladby "Přísaha republice" na Všesokolském sletu v roce 1938,  který byl popraven za svou odbojovou činnost 3.února 1944 v Mauthausenu, si můžete více přečíst na uedených odkazech:
 
 
 
 

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu